سوالات متداول

الف) طبق هدایت تحصیلی ، دانش آموزانی که مجاز به ادامه تحصیل در رشته های فنی حرفه ای باشند

ب) داشتن علاقه به رشته های موجود

ج) توصیه می شود که پایه دانش آموز در درس ریاضی و زبان پایه قوی باشد.

داشتن شرایط ثبت نام و مراجعه به هنرستان و تکمیل فرمهای ثبت نام و نظرات مثبت مشاورین هنرستان

هنرستان انقلاب اسلامی یک هنرستان دولتی است و طبق تصمیمات انجمن اولیا دبیران مشارکت مردمی جذب میشود.

امتحانات به دو بخش دروس پودمانی و دروس پایه و عمومی تقسیم میشود. دروسی که عمومی است در دو نوبت

یکی در دی ماه و دومی در خرداد ماه برگزار می شود.

دروس پودمان کارگاهی در ۵ پودمان و در پایان هر پودمان امتحان برگزار می شود.
نکته: (پودمان یعنی هر بخش یا فصل)

امکان تغییر رشته فقط در پایان سال دهم امکان پذیر است و هنرجو با تقاضای تغییر رشته و شرکت در امتحانات شهریور ماه پس کسب حد نصاب در دروس تخصصی امکان تغییر رشته را دارد.

تذکر: اگر هنرجو از رشته های هنرستان به رشته دیگر هنرستان تغییر رشته ….. حق ادامه تحصیل در هنرستان دولتی را ندارد و باید به مدارس غیر دولتی منتقل شود.

این کلاس ها با برنامه ریزی مسئولین هنرستان و کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش برگزار می شود.

کارآموزی در پایه یازدهم و در تابستان برگزار میشود در رشته معماری ۱۲۰ و در رشته های کامپیوتر و حسابداری ۲۴۰ ساعت می باشد.

و طول دوره در رشته های معماری ۲۰ روز کاری و کامپیوتر و حسابداری ۴۱ روز کاری است. هر روز کاری از ساعت ۸ صبح شروع و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد و این درس به صورت ۲ واحد درسی می باشد

ادامه تحصیل دانش آموزان در هنرستان به صورت فرمت خاصی گواهی میشود که به آن فرم اشتغال به تحصیل گفته میشود

و به درخواست هنرجو و تائید مسئولین هنرستان به سازمانها و اُرگان ها و … صادر میشود.

مراحل صدور گواهی در بخش معاونت اجرایی انجام میشود.

از طریق ثبت نام در سایت های معرفی شده امکان پذیر است. پس از ثبت نام دانش آموزش در سامانه سناد هنرستان امکان خرید کتاب های درسی وجود دارد. کتاب درسی از طریق سامانه به انبار مرکزی اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال و پس از تحویل به کادر مدرسه بر اساس لیست ارسال و دانش آموزان توزیع میگردد.

هنرجویان پس از فراغت از تحصیل در هنرستان میتوانند تا مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند. همچنین دانش آموزان پس از اتمام دروس هنرستان توانایی ورود به بازار کار را دارند.