دروس تخصصی معماری

پایه دهم

ترسیم فنی و نقشه کشی

شناخت مواد و مصالح

آشنایی با بناهای تاریخی

طراحی (۱)

مبانی هنرهای تجسمی

پایه یازدهم

نقشه کشی معماری

عناصر و جزئیات

تاءسیسات ساختمان

پایه دوازدهم

کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری

حجم شناسی و ماکت سازی

نقشه برداری

متره و برآورد

مبانی طراحی